Budowa chmury plikowej na podstawie nextCloud [Część druga]

W dzisiejszym w wpisie zajmiemy się pozostałymi zagadnieniami związanymi z nextCloudem. 

Skupimy się na instalacji REDISa, tuningu PHP-FPM oraz tuningu configa nextclouda.

Zapraszam do dalszej części przygód z nextCloud.

Pierwszym krokiem, który powinniśmy wykonać, będzie podłączenie się do VM na której zainstalowaliśmy nextCloud w poprzedniej części.

Instalacja REDISa i dodanie go do autostartu.

Następnie przechodzimy do instalacji usługi REDIS-a, w tym przypadku, ponownie korzystanie z REMI REPO.dnf module enable redis:remi-6.2

a następnie wykonujemy polecenieyum install -y redis && systemctl enable redis && systemctl restart redis

po wykonaniu powyższego polecenia, REDIS zostanie zainstalowany, dodany jako usługa autostartowa, oraz uruchomiony.

na potrzeby wpisu zakładam, że tylko nextCloud będzie korzystał z tej instancji REDISa, dlatego nie ma potrzeby wykonywania dodatkowej konfiguracji dla REDISa po stronie samego REDISa.

Tuning PHP-FPM, czyli jak zrobić aby PHP wykorzystywało poprawnie zasoby na naszej VMce?

W tym celu wchodzimy sobie na tą stronę.

Ustawiamy parametry wg. konfiguracji naszej VMki.

Tak to wygląda w moim przypadku.

Wyliczone wartości, wpisujemy do pliku /etc/php-fpm.d/www.conf

Zapisujemy plik i restartujemy php-fpm, komendąsystemctl restart php-fpm

Voila, PHP-FPM z tuningowane.

Tuning opCache dla PHP

Ten etap, jest opcjonalny, zalecany jest tylko do dużych konfiguracji, gdzie będzie wielu użytkowników.

Przechodzimy do pliku /etc/php.d/10-opcache.ini

Szukamy linijki

opcache.save_comments powinna być ustawiona na 1 domyślnie, więc ją odkomentowywujemy.

Ta linijka usuwa komentarze z plików php w celu przyspieszenia ładowania i szybszego wykonywania skryptów.

następna linijka która nas interesuje to opcache.revalidate_freq, która to domyślnie będzie ustawiona na 2, i zakomentowana.

Odkomentowywujemy, następnie ustawiamy jej wartość na 60.

Możemy również ustawić tą linijkę na 0, wtedy wszystkie zmiany wprowadzone do pliku config.php w nextcloudzie, będą wymagały każdorazowego przeładowania php-fpm.

Zapisujemy plik i tak samo restartujemy php-fpm.

Konfiguracja nextCloud dla REDISa i przyjazne URL-e

Ostatnim krokiem, jaki będziemy musieli wykonać jest spięcie nextclouda z REDISem i poprawienie kilku niuansów, które się nam wyświetlały.

W tym kroku musimy otworzyć plik konfiguracji nextclouda.

Jeśli robiliśmy wszystko tak samo jak w poprzedniej części ścieżką do tego pliku będzie /var/www/html/config/config.php

Dopisujemy linijkę'default_phone_region' => 'PL',

w celu wybrania domyślnej lokalizacji dla numerów telefonu.

w celu dodania obsługi REDISA dopisujemy te linijki'memcache.local' => '\\OC\\Memcache\\Redis',
'memcache.distributed' => '\\OC\\Memcache\\Redis',
'redis' =>
array (
'host' => '127.0.0.1',
'port' => 6379,
),
'memcache.locking' => '\\OC\\Memcache\\Redis',

Oraz aby mieć obsługę przyjaznych urli
'htaccess.RewriteBase' => '/',

Nasz plik powinien wyglądać mniej więcej tak:

Zapisujemy plik.

Teraz musimy odświeżyć konfiguracja .htaccess tak aby uzyskać przyjazne url-e w tym celu wykonujemy polecenie.sudo -u apache php /var/www/html/occ maintenance:update:htaccess

Po wykonaniu tego polecenia, przechodzimy do /settings/admin/overview na naszej instancji nextCloud.

Naszym oczom powinna się ukazać strona nie zawierająca błędów.

Ze względów oczywistych nie mamy jaki poprawić tutaj błędu dotyczącego braku SSLa, ale to już każdy musi we własnym zakresie ogarnąć.

To wszystko, dzięki temu mamy instancje nextCloud skonfigurowaną wg. wszystkich zaleceń producenta aplikacji tak aby ona działała poprawnie.

Dajcie znać czy chcielibyście część trzecią w której byśmy się skupili na wtyczkach do nextclouda.


© 2022 danloona.nl. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Motyw z dumą wykonany przez Theme Junkie | modified by Danloona.